FAQs Complain Problems

सूचना:

गाउँपालिकाको कार्यशैलिलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
62% (28 votes)
सुधार गर्नु पर्ने ।
38% (17 votes)
Total votes: 45