FAQs Complain Problems

सूचना:

मोहनडाडाबाट देखिने दृश्य ।

Read More

मौलिक मारुनी नृत्य, रुद्रपुर ।

Read More

शुभ विजयादशमी २०७६

Read More

५४ औ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

विधालयहरुको अन्तिम लेखा परिक्षण सम्बन्धि सूचना !!!

साना सिंचाई विशेष कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि प्रथम पटक प्रकाशित सूचना !!! (मिति २०७६/०८/२५ )

भकारो सुधार कार्यक्रम सम्बन्धि प्रथम पटक प्रकाशित सूचना (मिति २०७६/०८/२५ )

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५७०८७३००
pandey_laxmii@yahoo.com
उपाध्यक्ष
९८५७०८७३०१

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५७०८७३०२
ballave.babu@gmail.com
लेखा अधिकृत /सूचना अधिकारी
९८४९१५१५८८
rajregmi88@gmail.com

जानकारी