FAQs Complain Problems

सूचना:

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids

७६/७७ 12/05/2019 - 15:22 PDF icon suchana for kalopatre(2).pdf

निर्माण कार्य सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना (पुन: प्रकाशन मिति २०७६/०७/२४ गते )

७६/७७ 11/10/2019 - 15:44

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!! (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०७/२० )

७६/७७ 11/07/2019 - 15:40

वोलपत्र रद्द गरिएको सूचना !!!

७६/७७ 11/03/2019 - 18:21

निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७६/७७ 10/05/2019 - 10:56

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७६/७७ 09/19/2019 - 12:50

सवारी साधन आपूर्ति सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७६/७७ 08/25/2019 - 12:48

बाटो कालोपत्रे सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना ।

७५/७६ 05/07/2019 - 14:18

भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 03/31/2019 - 12:38

भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना (वार्ड नं. १, २ र ५ )

७५/७६ 03/03/2019 - 14:24

कृषि यान्त्रिकिकरणअनुदानको लागि आपूर्तिकर्ताबाट शिलबन्दी प्रस्ताव आब्हानको सूचना ।

७५/७६ 02/15/2019 - 13:34 PDF icon aapurti karta.pdf

भवन (सभा हल) निर्माण बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 11/12/2018 - 13:09

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७५/७६ 10/28/2018 - 11:17

गिरुबारी खोला कोलिया खण्डको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना।

७५/७६ 10/23/2018 - 13:16 PDF icon गिरुवारी खोला सूचना.pdf

सवारी साधन आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना।

७५/७६ 09/28/2018 - 11:40

गिरुबरी खोलाको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना।

७५/७६ 09/14/2018 - 12:58 PDF icon गिरुवारी खोला सूचना.pdf

पत्थर खोलाको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना।

७५/७६ 08/22/2018 - 14:55 PDF icon tender1.pdf