FAQs Complain Problems

सूचना:

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बाटो कालोपत्रे सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना ।

भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना (वार्ड नं. १, २ र ५ )

कृषि यान्त्रिकिकरणअनुदानको लागि आपूर्तिकर्ताबाट शिलबन्दी प्रस्ताव आब्हानको सूचना ।

दस्तावेज: