हुप्सेकोट गाउँपालिकाको परिचय

हुप्सेकोट गाउँपालिका नेपालको प्रदेश नं. ४ अन्तरगत नवलपरासी(व.सु.पूर्व) जिल्लामा अवस्थित एक गाउँपालिका हो । साविकको हुप्सेकोट, देउराली र धौवादी गाउँ विकास समितिहरुलाई समेटेको हुप्सेकोट गाउँपालिका १८९ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यस गाउँपालिकामा २५०६५ जनसंख्या रहेको छ र यसमा पुरुषको संख्या ११२७२ र महिलाको संख्या १३७९३ रहेको छ । ६ वडाहरुमा विभाजित गाउँपालिका साविकको देउराली गाउँ विकास समिति परिसरबाट गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । यस गाउँपालिकामा विभिन्न जातजातीहरुको एक समानको सौहार्द्रपूर्ण बसोबास रहेको पाईन्छ ।