FAQs Complain Problems

सूचना:

जिल्ला बाहिर तथा विदेशमा रहनुहुने गाउँवासीहरुको तथ्यांक संकलन सम्बन्धमा ।

 यस लिंकमा https://forms.gle/Pzn1mCoxHhLLJFam9 Click गरी अनलाईन फाराम भर्नुहुन अनुरोध गारिन्छ ।

आर्थिक वर्ष: