FAQs Complain Problems

सूचना:

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नव प्रवर्तक साझेदारी कोष अन्तर्गत ICT मैत्री विद्यालय निर्माणको लागि Barcode Reader, Software, Printer तथा कम्प्युटर सम्बन्धि सामाग्री खरिदको लागि दररेट माग सम्बन्धि सूचना !!!

७८-७९ 06/17/2022 - 15:41

Invitation for Catalogue Shopping of vehicles !!!!

७८-७९ 06/14/2022 - 10:44 PDF icon technical specification of tractor trailer.pdf

पशु सेवा शाखाद्वारा मिति २०७९/०२/२५ गते प्रकाशित विभिन्न कार्यक्रम संचालनका लागि दरभाउ माग गरिएको सूचना !!!

७८-७९ 06/13/2022 - 16:28 PDF icon CamScanner 06-11-2022 13.03.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!! (रागों वितरण कार्यक्रम )

७८-७९ 05/30/2022 - 13:39

Invitation for bids (Construction of hupsekot cold store )

७८-७९ 05/30/2022 - 12:13

आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

७८-७९ 04/21/2022 - 15:42

पशु सेवा शाखाद्वारा मिति २०७८/१२/२४ गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७८-७९ 04/08/2022 - 14:50

५०% अनुदानमा उन्नत काक्रा बिउ वितरणका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/१०/१२)

७८-७९ 01/27/2022 - 11:33

Invitation for Bids (Construction of birthing center)

७८-७९ 01/22/2022 - 08:48

कृषि शाखा द्वारा मिति २०७८/१०/०४ गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचनाहरु !!!!

७८-७९ 01/20/2022 - 12:26

Invitation for Catalogue Shopping of vehicles

७८-७९ 01/20/2022 - 12:13 PDF icon Catalogue Shopping of Motor Bike.pdf

विभिन्न बिषादीहरुको दररेट माग सम्बन्धि मिति २०७८/०८/१५ गते प्रकाशित सूचना !!!

७८-७९ 12/01/2021 - 14:19

कृषि चुनको दररेट माग सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

७८-७९ 12/01/2021 - 14:14

पशु बिकास शाखाद्वारा मिति २०७८/०७/३० गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

७८-७९ 11/16/2021 - 16:01

पशु शाखाद्वारा प्रकाशित देररेट माग सम्बन्धि सूचना !!!!

७८-७९ 11/16/2021 - 15:16

कृषि शाखाद्वारा प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!!

७८-७९ 11/15/2021 - 20:00

पशु सेवा शाखा द्वारा मिति २०७८/०७/१७ गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचनाहरु !!!

७८-७९ 11/03/2021 - 15:46

पशु शाखा द्वारा मिति २०७८/०६/१२ गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७८-७९ 10/01/2021 - 14:08

कृषि शाखा द्वारा मिति २०७८/०६/१२ गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७८-७९ 10/01/2021 - 14:01

५०% अनुदानमा उन्नत आलु बिउ वितरण कार्यक्रमको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

७८-७९ 09/14/2021 - 12:49

पशु बिकास शाखाद्वारा मिति २०७८/०५/२३ गते प्रकाशित औषधि तथा खोपहरु खरिद सम्बन्धि सूचना !!!!

७८-७९ 09/10/2021 - 14:07

कृषि बिकास शाखाद्वारा प्रकाशित विभिन्न शिर्षकमा दररेट माग सम्बन्धि सूचनाहरु !!!

७८-७९ 09/08/2021 - 11:20

Invitation for bids ( Date of publication 2078/01/10 )

७७/७८ 04/28/2021 - 17:02

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको आन्तरिक आयतर्फको बोलपत्र आव्हानको सूचनाहरु !!! ( चौथो पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/१९ गते )

७७/७८ 02/02/2021 - 15:56 PDF icon belahaani khola.pdf, PDF icon giruwari khola.pdf, PDF icon koliya khola.pdf, PDF icon patthar khola tender.pdf

Invitation For Bids ( 13 paush, 2077 )

७७/७८ 12/31/2020 - 12:45 PDF icon tender.pdf

invitation for bids ( First date of publication 31st Dec 2020 ) )

७७/७८ 12/31/2020 - 12:43

औषधि खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७७/७८ 12/08/2020 - 12:42

सर्भर खरिदको लागि आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७७/७८ 12/06/2020 - 11:46 PDF icon notice.pdf

पशु शाखाको औषधि खरिदको लागि दररेट पेश गर्ने बारे सूचना !!!

७७/७८ 12/01/2020 - 10:50

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको कृषि शाखाद्वारा प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचनाहरु !!!

७७/७८ 09/27/2020 - 13:19 PDF icon 4.pdf

Terms of Reference for Digitization Services of Vital Event Registration

७७/७८ 09/24/2020 - 12:04 PDF icon TOR.pdf

घटना दर्ता डिजिटाइजेशनका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 09/23/2020 - 16:25

आन्तरिक आयतर्फको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ( दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/०५/२४ गते )

७७/७८ 09/14/2020 - 15:42 PDF icon Re notice of Girubari khola.pdf, PDF icon Re-Notice for khola2 (1).pdf

Invitation for bids (First date of publication 2077/05/19 )

७७/७८ 09/05/2020 - 09:43 PDF icon Ward bhawan suchana for 4th sep, 2020.pdf

दररेट उपलब्ध गराउने बारे ।

७७/७८ 08/05/2020 - 11:34 PDF icon pad.pdf

आन्तरिक आयतर्फको बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०४/१३ गते )

७७/७८ 07/29/2020 - 08:41 PDF icon tender.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना ।

७६/७७ 06/30/2020 - 14:31

IT सामाग्री सप्लाई कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!!

७६/७७ 06/11/2020 - 13:22

नदिजन्य पदार्थ लिलामी बढाबढ सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/05/2020 - 12:46

निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७६/७७ 06/05/2020 - 12:42 PDF icon bolpatra.pdf

दररेट माग सम्बन्धमा ।

७६/७७ 05/24/2020 - 20:11

Invitation for Bids for the Construction of Hupsekot Rural Municipality Administrative Building ( Date of re-publication : 2077/01/16)

७६/७७ 04/29/2020 - 13:54 PDF icon Invitation for Bids of building .pdf

आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!(दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/०१/१६ )

७६/७७ 04/29/2020 - 13:52

दररेट उपलब्ध गराईदिने बारे ।

७६/७७ 04/03/2020 - 15:42

Invitation for bids (Ring road project)

७६/७७ 02/04/2020 - 15:44

निर्माण कार्य सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना !!! (प्रकाशित मिति २०७६/१०/२१ )

७६/७७ 02/04/2020 - 15:33

Invitation for Bids

७६/७७ 12/05/2019 - 15:22 PDF icon suchana for kalopatre(2).pdf

निर्माण कार्य सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना (पुन: प्रकाशन मिति २०७६/०७/२४ गते )

७६/७७ 11/10/2019 - 15:44

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!! (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०७/२० )

७६/७७ 11/07/2019 - 15:40

वोलपत्र रद्द गरिएको सूचना !!!

७६/७७ 11/03/2019 - 18:21

निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७६/७७ 10/05/2019 - 10:56

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७६/७७ 09/19/2019 - 12:50

सवारी साधन आपूर्ति सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७६/७७ 08/25/2019 - 12:48

बाटो कालोपत्रे सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना ।

७५/७६ 05/07/2019 - 14:18

भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 03/31/2019 - 12:38

भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना (वार्ड नं. १, २ र ५ )

७५/७६ 03/03/2019 - 14:24

कृषि यान्त्रिकिकरणअनुदानको लागि आपूर्तिकर्ताबाट शिलबन्दी प्रस्ताव आब्हानको सूचना ।

७५/७६ 02/15/2019 - 13:34 PDF icon aapurti karta.pdf

भवन (सभा हल) निर्माण बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 11/12/2018 - 13:09

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७५/७६ 10/28/2018 - 11:17

गिरुबारी खोला कोलिया खण्डको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना।

७५/७६ 10/23/2018 - 13:16 PDF icon गिरुवारी खोला सूचना.pdf

सवारी साधन आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना।

७५/७६ 09/28/2018 - 11:40

गिरुबरी खोलाको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना।

७५/७६ 09/14/2018 - 12:58 PDF icon गिरुवारी खोला सूचना.pdf

पत्थर खोलाको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना।

७५/७६ 08/22/2018 - 14:55 PDF icon tender1.pdf