FAQs Complain Problems

सूचना:

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

२०७९/०८० 03/01/2023 - 17:23

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा !!!

२०७९/०८० 11/30/2022 - 13:37

Invitation For Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges

२०७९/०८० 11/28/2022 - 12:32

देउराली प्राथमिक अस्पतालद्वारा औषधि खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

२०७९/०८० 11/09/2022 - 12:32

घाँसको बिउ खरिदको लागी दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

२०७९/०८० 11/02/2022 - 13:35

कृषि विकास शाखा द्वारा मिति २०७९/०७/१५ गते प्रकाशित प्रस्ताब माग सम्बन्धि विभिन्न सूचनाहरु !!!

२०७९/०८० 11/02/2022 - 12:51

दररेट माग सम्बन्धि सूचना !!!

२०७९/०८० 10/13/2022 - 16:38

Price Bid खोल्ने सम्बन्धि सूचना !!!

२०७९/०८० 10/10/2022 - 20:17

नव प्रवर्तक साझेदारी कोष अन्तर्गत ICT मैत्री विद्यालय निर्माणको लागि Barcode Reader, Software, Printer तथा कम्प्युटर सम्बन्धि सामाग्री खरिदको लागि दररेट माग सम्बन्धि सूचना !!!

७८-७९ 06/17/2022 - 15:41

Invitation for Catalogue Shopping of vehicles !!!!

७८-७९ 06/14/2022 - 10:44 PDF icon technical specification of tractor trailer.pdf

पशु सेवा शाखाद्वारा मिति २०७९/०२/२५ गते प्रकाशित विभिन्न कार्यक्रम संचालनका लागि दरभाउ माग गरिएको सूचना !!!

७८-७९ 06/13/2022 - 16:28 PDF icon CamScanner 06-11-2022 13.03.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!! (रागों वितरण कार्यक्रम )

७८-७९ 05/30/2022 - 13:39

Invitation for bids (Construction of hupsekot cold store )

७८-७९ 05/30/2022 - 12:13

आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

७८-७९ 04/21/2022 - 15:42

पशु सेवा शाखाद्वारा मिति २०७८/१२/२४ गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७८-७९ 04/08/2022 - 14:50

५०% अनुदानमा उन्नत काक्रा बिउ वितरणका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/१०/१२)

७८-७९ 01/27/2022 - 11:33

Invitation for Bids (Construction of birthing center)

७८-७९ 01/22/2022 - 08:48

कृषि शाखा द्वारा मिति २०७८/१०/०४ गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचनाहरु !!!!

७८-७९ 01/20/2022 - 12:26

Invitation for Catalogue Shopping of vehicles

७८-७९ 01/20/2022 - 12:13 PDF icon Catalogue Shopping of Motor Bike.pdf

विभिन्न बिषादीहरुको दररेट माग सम्बन्धि मिति २०७८/०८/१५ गते प्रकाशित सूचना !!!

७८-७९ 12/01/2021 - 14:19

कृषि चुनको दररेट माग सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

७८-७९ 12/01/2021 - 14:14

पशु बिकास शाखाद्वारा मिति २०७८/०७/३० गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

७८-७९ 11/16/2021 - 16:01

पशु शाखाद्वारा प्रकाशित देररेट माग सम्बन्धि सूचना !!!!

७८-७९ 11/16/2021 - 15:16

कृषि शाखाद्वारा प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!!

७८-७९ 11/15/2021 - 20:00

पशु सेवा शाखा द्वारा मिति २०७८/०७/१७ गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचनाहरु !!!

७८-७९ 11/03/2021 - 15:46

पशु शाखा द्वारा मिति २०७८/०६/१२ गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७८-७९ 10/01/2021 - 14:08

कृषि शाखा द्वारा मिति २०७८/०६/१२ गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७८-७९ 10/01/2021 - 14:01

५०% अनुदानमा उन्नत आलु बिउ वितरण कार्यक्रमको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

७८-७९ 09/14/2021 - 12:49

पशु बिकास शाखाद्वारा मिति २०७८/०५/२३ गते प्रकाशित औषधि तथा खोपहरु खरिद सम्बन्धि सूचना !!!!

७८-७९ 09/10/2021 - 14:07

कृषि बिकास शाखाद्वारा प्रकाशित विभिन्न शिर्षकमा दररेट माग सम्बन्धि सूचनाहरु !!!

७८-७९ 09/08/2021 - 11:20

Invitation for bids ( Date of publication 2078/01/10 )

७७/७८ 04/28/2021 - 17:02

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको आन्तरिक आयतर्फको बोलपत्र आव्हानको सूचनाहरु !!! ( चौथो पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/१९ गते )

७७/७८ 02/02/2021 - 15:56 PDF icon belahaani khola.pdf, PDF icon giruwari khola.pdf, PDF icon koliya khola.pdf, PDF icon patthar khola tender.pdf

Invitation For Bids ( 13 paush, 2077 )

७७/७८ 12/31/2020 - 12:45 PDF icon tender.pdf

invitation for bids ( First date of publication 31st Dec 2020 ) )

७७/७८ 12/31/2020 - 12:43

औषधि खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७७/७८ 12/08/2020 - 12:42

सर्भर खरिदको लागि आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७७/७८ 12/06/2020 - 11:46 PDF icon notice.pdf

पशु शाखाको औषधि खरिदको लागि दररेट पेश गर्ने बारे सूचना !!!

७७/७८ 12/01/2020 - 10:50

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको कृषि शाखाद्वारा प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचनाहरु !!!

७७/७८ 09/27/2020 - 13:19 PDF icon 4.pdf

Terms of Reference for Digitization Services of Vital Event Registration

७७/७८ 09/24/2020 - 12:04 PDF icon TOR.pdf

घटना दर्ता डिजिटाइजेशनका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 09/23/2020 - 16:25

आन्तरिक आयतर्फको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ( दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/०५/२४ गते )

७७/७८ 09/14/2020 - 15:42 PDF icon Re notice of Girubari khola.pdf, PDF icon Re-Notice for khola2 (1).pdf

Invitation for bids (First date of publication 2077/05/19 )

७७/७८ 09/05/2020 - 09:43 PDF icon Ward bhawan suchana for 4th sep, 2020.pdf

दररेट उपलब्ध गराउने बारे ।

७७/७८ 08/05/2020 - 11:34 PDF icon pad.pdf

आन्तरिक आयतर्फको बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०४/१३ गते )

७७/७८ 07/29/2020 - 08:41 PDF icon tender.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना ।

७६/७७ 06/30/2020 - 14:31

IT सामाग्री सप्लाई कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!!

७६/७७ 06/11/2020 - 13:22

नदिजन्य पदार्थ लिलामी बढाबढ सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/05/2020 - 12:46

निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७६/७७ 06/05/2020 - 12:42 PDF icon bolpatra.pdf

दररेट माग सम्बन्धमा ।

७६/७७ 05/24/2020 - 20:11

Invitation for Bids for the Construction of Hupsekot Rural Municipality Administrative Building ( Date of re-publication : 2077/01/16)

७६/७७ 04/29/2020 - 13:54 PDF icon Invitation for Bids of building .pdf

आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!(दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/०१/१६ )

७६/७७ 04/29/2020 - 13:52

दररेट उपलब्ध गराईदिने बारे ।

७६/७७ 04/03/2020 - 15:42

Invitation for bids (Ring road project)

७६/७७ 02/04/2020 - 15:44

निर्माण कार्य सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना !!! (प्रकाशित मिति २०७६/१०/२१ )

७६/७७ 02/04/2020 - 15:33

Invitation for Bids

७६/७७ 12/05/2019 - 15:22 PDF icon suchana for kalopatre(2).pdf

निर्माण कार्य सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना (पुन: प्रकाशन मिति २०७६/०७/२४ गते )

७६/७७ 11/10/2019 - 15:44

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!! (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०७/२० )

७६/७७ 11/07/2019 - 15:40

वोलपत्र रद्द गरिएको सूचना !!!

७६/७७ 11/03/2019 - 18:21

निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७६/७७ 10/05/2019 - 10:56

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७६/७७ 09/19/2019 - 12:50

सवारी साधन आपूर्ति सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७६/७७ 08/25/2019 - 12:48

बाटो कालोपत्रे सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना ।

७५/७६ 05/07/2019 - 14:18

भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 03/31/2019 - 12:38

भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना (वार्ड नं. १, २ र ५ )

७५/७६ 03/03/2019 - 14:24

कृषि यान्त्रिकिकरणअनुदानको लागि आपूर्तिकर्ताबाट शिलबन्दी प्रस्ताव आब्हानको सूचना ।

७५/७६ 02/15/2019 - 13:34 PDF icon aapurti karta.pdf

भवन (सभा हल) निर्माण बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 11/12/2018 - 13:09

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७५/७६ 10/28/2018 - 11:17

गिरुबारी खोला कोलिया खण्डको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना।

७५/७६ 10/23/2018 - 13:16 PDF icon गिरुवारी खोला सूचना.pdf

सवारी साधन आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना।

७५/७६ 09/28/2018 - 11:40

गिरुबरी खोलाको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना।

७५/७६ 09/14/2018 - 12:58 PDF icon गिरुवारी खोला सूचना.pdf

पत्थर खोलाको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना।

७५/७६ 08/22/2018 - 14:55 PDF icon tender1.pdf