FAQs Complain Problems

सूचना:

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९/०३/१० गतेको दोस्रो गाउँसभाको प्रथम अधिवेशनद्वारा पारित बार्षिक बिकास कार्यक्रम !!!

७८-७९ 06/27/2022 - 16:53 PDF icon बजेट २०७९-८०.pdf

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको दोश्रो गाउँ सभाको प्रथम अधिवेसनमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम !!!

७८-७९ 06/24/2022 - 18:40 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम फाईनल २०७९-८०.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक बिकास कार्यक्रम ।

७७/७८ 07/04/2021 - 10:20 PDF icon बजेट.pdf

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/02/2021 - 10:28 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 01/22/2021 - 10:50 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम७७७.pdf

बार्षिक बिकास कार्यक्रम २०७७/०७८

७६/७७ 07/12/2020 - 21:00 PDF icon बार्षिक विकास कार्यक्रम०७७-७८ .pdf

आ.व. २०७६/०७७ को बार्षिक विकास कार्यक्रम ।

७५/७६ 07/09/2019 - 11:49 PDF icon बार्षिक विकास कार्यक्रम.pdf

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको चौथो गाउँसभामा प्रस्तुत आ.ब.२०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम ।

७५/७६ 07/09/2019 - 11:47 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको विनियोजन बिधेयक २०७५/७६

७५/७६ 08/27/2018 - 11:06 PDF icon हुप्सेकोट गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक २०७५.pdf

आर्थिक ऐन २०७५/७६

७५/७६ 08/12/2018 - 15:29 PDF icon हुप्सेकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन ०७५।०७६.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम ।

७५/७६ 08/12/2018 - 15:15 PDF icon निति तथा कार्यक्रम ०७५।०७६.pdf

आर्थिक ऐन ०७४/०७५

७४/७५ 06/14/2018 - 11:23 PDF icon हुप्सेकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४.pdf

नीति तथा कार्यक्रम ०७४/०७५

७४/७५ 06/14/2018 - 11:10 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf