FAQs Complain Problems

सूचना:

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र आव्हानका लागि तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना!!!

दस्तावेज: 

आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!!!

बोलपत्र स्वीकृतको लागि आशयको सूचना!!!

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

Pages