FAQs Complain Problems

सूचना:

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

पशु सेवा शाखाद्वारा मिति २०७८/१२/२४ गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

५०% अनुदानमा उन्नत काक्रा बिउ वितरणका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/१०/१२)

Invitation for Bids (Construction of birthing center)