FAQs Complain Problems

सूचना:

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

नव प्रवर्तक साझेदारी कोष अन्तर्गत ICT मैत्री विद्यालय निर्माणको लागि Barcode Reader, Software, Printer तथा कम्प्युटर सम्बन्धि सामाग्री खरिदको लागि दररेट माग सम्बन्धि सूचना !!!

Invitation for Catalogue Shopping of vehicles !!!!

पशु सेवा शाखाद्वारा मिति २०७९/०२/२५ गते प्रकाशित विभिन्न कार्यक्रम संचालनका लागि दरभाउ माग गरिएको सूचना !!!

दस्तावेज: 

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!! (रागों वितरण कार्यक्रम )