FAQs Complain Problems

सूचना:

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको कृषि शाखाद्वारा प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचनाहरु !!!

दस्तावेज: 

Terms of Reference for Digitization Services of Vital Event Registration

दस्तावेज: 

घटना दर्ता डिजिटाइजेशनका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना ।

आन्तरिक आयतर्फको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ( दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/०५/२४ गते )