FAQs Complain Problems

सूचना:

सूचना तथा समाचार

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना।

कृषि गणक परिक्षाको संक्षिप्त सुची र परिक्षा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना !!!

जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना !!!

भैसी/बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना !!!