FAQs Complain Problems

सूचना:

सूचना तथा समाचार

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना।

शोक वक्तव्य ( मिति २०७८ श्रावण ०८ गते )

वाकखोर पहिरोको कारण स्थानान्तरण गरिएका परिवारहरुको लागि मिति २०७८/०४/०७ गते सम्म प्राप्त राहात विवरण र राहात प्रदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको नाम ।

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नबिकरण सम्बन्धि सूचना !!!