FAQs Complain Problems

सूचना:

२०७९/०८०

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय-पत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना!!!

स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ बमोजिम स्थायी कर्मचारीहरुको तह वृद्धि गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!

नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको २०८० असार १९ गते मंगलबारमा प्रकाशित प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धि सूचना!!!